Mochi Game Feed
Girls | Other | Casino | Shooter | Sports | Adventure | Action | Fighting | Driving | Jigsaw | Strategy | Puzzle | 
Ukladanka Niespodzianka
Get Shockwave Player   Get Shockwave Player   full screen   Get Flash Player
Info:
Name: Ukladanka Niespodzianka

Description: Uk?adanka niespodzianka to urocza i mi?a dla oka alternatywa dla najm?odszych adeptów komputerowych gier. Nie zanadto trudna, ale kszta?c?ca i rozwijaj?c? wyobra?ni? zabawa polega na w?a?ciwym u?o?eniu puzzli. Ka?da uk?adanka to trzy elementy, które sk?adaj? si? na obrazek przedstawiaj?cy jedno z trzech zwierz?tek – owc?, je?a i rybk?. Niespodzianka uk?adanka nagradza wytrwa?ych – wszystkie zwierz?ta ?adnie dzi?kuj? za wspóln? zabaw?!

Instuctions:

Keywords: puzzle

Plays: 6

Category: Puzzle
Rating:comments:
This game has no comments, be the first to add one!
Leave a comment:
Message:Name:


Reload Image
Code:

Mochi Game Feed

Mochi Game Feed is your #1 source to download Mochi Games, Since the closing of Mochi Media, MochiGameFeed.com has imported all of Mochi Games and offered a Game Feed and Game Downloads for arcade webmasters.

Arcade - Toplist Top 100 Arcades Top Arcade Sites

MochiGamefeed.com is not endorsed, sponsored by or affiliated with Mochi Media™ or any other merchant.
All Graphics, Games, and Other Multimedia are Copyrighted to their Respective Owners and Authors.